به گزارش افکارنیوز،

 آئین‌نامه تخصیص آرم طرح ترافیک به خبرنگاران هنوز از سوی معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران تصویب نشده است. حتی پیش‌نویس اولیه آن نیز به تأیید نرسیده است.

این در حالی است که 15 روز بیشتر آرم طرح‌ترافیک خبرنگاران اعتبار ندارد.

بر اساس این گزارش 3 درصد آرم طرح ترافیک قرار است به خبرنگاران تخصیص یابد و این رقم حدود 2800 آرم می‌شود که توزیع آن هم دست مدیران است و می‌تواند حدود 2 هزار آرم توزیع کند البته تعداد آرم در نظر گرفته شده برای خبرنگاران در سال 97، 25 تا 30 درصد آرم تعداد آرم‌ها سال گذشته است و معلوم نیست سرنوشت الباقی خبرنگاران چه خواهد شد.

هنوز مسئولان در خصوص چگونگی تشخیص خبرنگاران واقعی هم به نتیجه نرسیده اند.