به گزارش افکارنیوز،

در جلسه غیرعلنی امروز شورای شهر اعضای شورا به بررسی موضوع استعفای نجفی پرداختند. این جلسه از ساعت 9 آغاز شد.

نجفی در اواسط جلسه استعفایش، شورا را ترک و به جمع مدیرانش در سالن ایران زمین پیوست.

وی در حال دید و بازدید عید با مدیران، معاونان و شهرداران مناطق است.