به گزارش افکارنیوز،

متقاضیان صدور یا تجدید صدور دفترچه های بیمه این سازمان پس از ثبت درخواست خود در سامانه، می توانند دفترچه صادرشده را به صورت حضوری و یا از طریق پیک در محل مورد نظر دریافت کنند و در تمامی مراحل امکان مشاهده و پیگیری وضعیت ثبت درخواست برای متقاضی فراهم است.

در آینده ای نزدیک این طرح به تمامی کارگزاری های سراسر کشور تعمیم داده می شود و متقاضیان می توانند با انتخاب نزدیکترین کارگزاری به محل سکونت خود دفترچه خود را دریافت یا درخواست ارسال از طریق پیک را کنند.