به گزارش افکارنیوز،

مدیر کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویر احمد با اشاره به کدگذاری ۴۷ نمونه جدید گفت: تا کنون ۲۰۱ نمونه از بافت انسانی مربوط به بقایای پیکر جانباختگان سانحه هوایی تهران _ یاسوج کدگزاری و نمونه برداری شده است.

وی افزود: مشخصات هویتی این بقایا متعاقبا اعلام خواهد شد.