به گزارش افکارنیوز،

 درمان سیاتیک (عرق النساء) و کمر درد از نظر طبّ قدیم با معالجه نقرس و دردهاى‌ مفصلى یکسان است. اگر علائم خونى ظاهر شد اوّل رگ باسلیق را باید گشود. سپس رگ پا را باید زد و بهتر آن است که بیمار دو روز روزه گرفته سپس رگ پشت پا بین انگشت چهارم (بنصر) و انگشت کوچک (خنصر) را بگشایند.

پماد ضد تورم مفاصل، درد کمر، دیسک هاى کمرى (درد عصب سیاتیک‌)

تخم شوید ۲۰ گرم‌

ناخنک ۲۵ گرم‌

پودینه ۲۰ گرم‌

مرزنجوش ۲۰ گرم‌

تخم اسفند ۱۵ گرم‌

همه را نرم کوبیده در ۴۰۰ گرم روغن زیتون جوشانده از محلول حاصل به محل بیمارى بمالند.