به گزارش افکارنیوز،

شاخص ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون روی عدد 78 قرار دارد. 

سرعت باد در تهران به 3.7 متر بر ثانیه می رسد و دما 11 درجه بالای صفر است.