به گزارش افکارنیوز،

شهرستان مراوه تپه محروم ترین منطقه استان گلستان است که به دلایل مختلف مانند فاصله زیاد با شهرستان های بزرگ استان و همچنین سو مدیریت، مردم آن از حداقل امکانات زیرساختی مانند آب شرب و گاز نیز برخوردار نیستند.

شهرستان مراوه تپه با حدود سه هزار و  400 کیلومتر مربع وسعت به لحاظ موقعیت عمومی در شمال شرق کشور قرار گرفته.

اقتصاد اين منطقه مبتني بر كشاورزي و دامداري است

 مرغوبترين پنبه توليدي در سطح كشور متعلق به اين ناحيه بود كه بعلت كمبود آب و عدم حمايت از آن به فراموشي سپرده شده است كه نياز به حمايت جدي از كشاورزان جهت احيا مجدد آن است .

 بحران آب درگلستان

 بحران آب درگلستان