به گزارش افکارنیوز،

جمشید تقی زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: استفاده از محصولات داخلی و خرید کالای ایرانی به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم الگوی مصرف، شناخته می‌شود که زمینه و بستر رونق تولیدات داخلی را فراهم می آورد و منجر به استقلال اقتصادی، قطع وابستگی به خارج و ارتقای تکنولوژی و در نهایت فقرزادیی و توسعه می‌شود.

تقی زاده تاکید کرد: ترویج مصرف کالای ایرانی یکی از مولفه های اصلی تحققاقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید رئیس جمهور در استفاده از کالای ایرانی تصریح کرد: تمامی شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری موظف به اجرای فرمایشات معظم له و خرید کالاهای ساخت ایران هستند.

تقی زاده بیان کرد: خرید کالای ایرانی از سوی شرکت‌های تابعه صندوق نقش مهم و تاثیرگذاری در ترویج مصرف کالاهای داخلی و اقتصاد مقاومتی دارد و منجر به ترغیب و تشویق مردم برای خرید کالاهای ساخت ایرانی می‌شود.