به گزارش افکارنیوز،

 شهردار تهران در ابتدای بازدید صبحگاهی خود با حضور در پایانه اتوبوسرانی بیهقی، از نزدیک در جریان نحوه فعالیت خطوط اتوبوسرانی این پایانه قرار گرفت و با تعدادی از رانندگان و مسافران اتوبوس های شرکت واحد به گفت و گو پرداخت.
شهردار تهران در ادامه به وسیله اتوبوس های BRT به ایستگاه رسالت رفت و ضمن دریافت گزارش از آخرین وضعیت ناوگان اتوبوسرانی، با تعدادی از شهروندان تهرانی گفت‌وگو کرد.
وی در بخش دیگری از بازدید صبحگاهی خود به گفت‌وگو با رانندگان تاکسی و اتوبوس پایانه رسالت پرداخت و پای درد دل تعدادی از شهروندان و مسافران نشست.
نجفی در ادامه به وسیله اتوبوس به دفتر مرکزی شرکت واحد رفت و ضمن بازدید از سایت مرکزی و بخش های مختلف این شرکت از نزدیک با کارمندان شرکت واحد اتوبوسرانی به گفت‌وگو پرداخت.