به گزارش افکارنیوز،

حسین نحوی نژاد معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: شهرداری ها و مراکز خدمات شهری موظف به ارائه خدمات به سایر شهروندان هستند و در این میان باید مانند سایر کشورهای دنیا به شهروندان با نیازهای ویژه همچون معلولان توجه بیشتری داشته باشند.

وی در ادامه تصریح کرد: شهرداری ها و مراکز ارائه خدمات شهری باید در نظر داشته باشند که نیاز شهروندان با شرایط خاص مثل معلولان، سالمندان و افرادی از این دست را در طرح ها و برنامه ریزی های خود فراموش نکنند.

معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: به گفته نماینده انجمن جامعه معلولان، تا پیش از تصویب طرح ترافیک با جزئیات جدید، سالانه در مجموع 2 هزار سهمیه برای این افراد که در NGOهای مختلف مشغول به فعالیت بودند اختصاص می دادند که در طرح جدید این سهمیه حذف شده است.

نحوی نژاد با بیان اینکه نباید تمام کار خدمات شهری در کسب درآمد خلاصه شود،تاکید کرد: سلب امکاناتی نظیر طرح ترافیک در خدمات شهری، از معلولی که شاید با استفاده از ماشین خود معیشت زندگی اش را تامین می کند به آسیب دیدن این قشر و افزایش مشکلات آنها منتهی می شود.

وی با بیان اینکه شهرداری ها می توانند 19 درصد بودجه خود را در فرهنگ سازی موارد مختلف در خصوص خدمات شهری اختصاص دهند، گفت:در این خصوص باید بخشی از آنها را برای آگاه سازی و اختصاص خدمات به معلولان صرف کنند.

معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: برخی از معلولان با NGO های مختلف در جامعه در ارتباط هستند و خدمات مورد ارائه در این مراکز باعث فعالیت و تردد آن ها و در نتیجه جلوگیری از انزوا و گوشه گیری آن ها و افزایش مشکلاتشان می شود.

نحوی نژاد اضافه کرد: حذف سهمیه طرح ترافیک ویژه معلولان، از مراکز مردم نهاد که با معلولان در ارتباط است و تا کنون این گونه خدمات را به آن ها ارائه می داد موجب قطع ارتباط معلولان با این مراکز شده و در نهایت به انزوای آن ها منجر می شود.

وی تاکید کرد: درست است که شهرداری هزینه های بسیاری را در بحث مدیریت شهری متحمل می شود و بدهی بسیاری هم دارد اما بعید می دانم اعطای سهمیه طرح ترافیک مثل گذشته، آنچنان سنگین باشد که بگوییم حذف درآمد آن به شهرداری لطمه می زند.