به گزارش افکارنیوز،

تصویربرداری با اشعه ایکس از کارگران معدن برای جلوگیری از سرقت الماس، در آفریقای جنوبی سال ۱۹۵۴.