به گزارش افکارنیوز،

 این قاتل همسرصیغه ای مادر مطلقه کودک جانباخته بود . در زمان اجرای حکم قصاص مادر مقتول حضور نداشت.

طبق گفته شاهدان درحالیکه خانواده قاتل قبل از اجرا تلاش بسیاری برای جلب رضایت پدر مقتول کردند اما  قاتل زمان اجرا مجازات هیچ گونه صحبت و مقاومتی انجام نداد.