به گزارش افکارنیوز،

استعفای مجدد نجفی از شهرداری تهران با 15 رای موافق و 5 رای مخالف پذیرفته شد.

او تا زمان تعیین سرپرست عهده دار مسئولیت شهرداری خواهد ماند.