به گزارش افکارنیوز،

سمیع الله حسینی مکارم با حضور در پنجاه و پنجمین جلسه شورای شهر تهران گفت: امیدوارم هستم با دریافت پیشنهادات و حمایت ها، دوره گذار را تا انتخاب شهردار تهران به خوبی پیش ببریم.

وی افزود: تمام برنامه هایی که از سوی محمد علی نجفی اعلام شده بود، دنبال خواهد شد.

سرپرست شهرداری تهران در خصوص مهم ترین برنامه های خود اذعان کرد: شفاف سازی، تمرکزی مالی، تاکید به اجرای قانون، مبارزه با فساد، همدلی و کسب نظر و مشاوره را در سر لوحه کار خود قرار خواهم داد.

وی افزود: امیدوار هستم با همکاری مدیران شهری، شهرداران مناطق و معاونین شهردار بتوانیم امور شهر را به خوبی پیش ببریم.

سرپرست شهرداری تهران بیان کرد: امیدوار هستم فعالیت های ما سبب شود شهری با نشاط را شاهد باشیم.

حسینی مکارم با بیان اینکه " محمد علی نجفی از سرمایه های ملی کشور است"خاطرنشان کرد: نجفی از مدیران منحصر به فرد در زمینه های مختلف است. وی فردی پاکدست بوده که در مسئولیت های مختلف با برنامه ریزی اقدام کرده است.

وی ادامه داد: درخواست ما این است که نجفی ما را در تدوین برنامه سوم شهرداری، هدایت کند تا برنامه خوبی به تدوین برسد.

سرپرست شهرداری تهران با اشاره به ایجاد زیرساخت های قانونی و انضباط مالی در شهرداری تهران تصریح کرد: نجفی شهرداری را در مسیر جدیدی ریل گذاری کرد و مدیریت جدید، تاکید بر شفاف سازی و سالم سازی داشته است.