به گزارش افکارنیوز،

طرح دو فوریتی تقویم 6 ماهه اول شورای شهر تهران که توسط 16 نفر از اعضای شورا امضا شده بود، ابتدا به صورت یک طرح دو فوریتی در صحن شورا به رأی گذاشته شد که اعضا با این طرح دو فوریتی موافقت کردند و سپس اعضای شورای شهر اصل طرح را مورد رأی‌گیری قرار دادند و همه اعضا با آن موافقت کردند.

بر اساس طرح جدید، جلسه روزهای سه‌شنبه شورای شهر تهران به صورت یک هفته در میان برگزار خواهد شد، به این صورت که در یک هفته فقط یک جلسه و در هفته دیگر دو جلسه برگزار می‌شود. همچنین بر اساس این طرح اعضا می‌توانند در صورت ضرورت و با توافق جمعی هرگاه که لازم باشد در سه‌شنبه‌ای که قرار نبوده جلسه‌ای برگزار شود، تشکیل جلسه دهند.

لازم به ذکر است؛ طرح دو فوریتی شورا مبنی بر کاهش جلسات شورا با 16 رأی موافق و 3 رأی مخالف تصویب شد.