به گزارش افکارنیوز،

سید محسن اسدی شهردار منطقه 5 با اشاره به شروع سال جدید از تجهیز، بهسازی و رفع نواقص فضاهای تفرجگاهی سطح محدوده خبر داد و گفت : در نخستین ماه سال 1397 تجهیز، بهسازی و رفع نواقص 17بوستان در منطقه 5 پایتخت آغازشد.

سهولت دسترسی محله باغ فیض در منطقه 5 پایتخت

محمد باقراسدی معاون حمل و نقل وترافیک منطقه 5 گفت:  برای سهولت دسترسی محله ای باغ فیض ، با حذف حرکت گردش به چپ،  تقاطع خیابان خجسته پور( باهنر) بازگشایی شد که این امر موجب کاهش قابل توجه معضل ترافیکی محل مذکور شد و کاهش تراکم بار ترافیکی مسیر باریک حاشیه خروجی را موجب شد.