پس از استعفای مجدد شهردار تهران، اعضای شورای شهر تهران در جلسه علنی صبح امروز این استعفا را بررسی و با آن موافقت کردند و پس از رای گیری اعضا "حسینی مکارم" به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب

کد خبر: 731523