به گزارش افکارنیوز،

معاون معماری و شهرسازی پس از قبول استعفای نجفی در صحن شورا از سمت خود استعفا داد.

بر اساس شنیده ها اولین معاونی که پس از رفتن نجفی از سمت خود استعفا کرده است مهدی حجت معاون معماری و شهرسازی است همچنین گفته می شود میرصادقی مدیرعامل سازمان نوسازی نیز از سمت خود استعفا کرده است.

گفته می شود قرار است حجت را برای ماندن در شهرداری تا زمان انتخاب شهردار جدید راضی کنند.