به گزارش افکارنیوز،

 مهراله رخشانی مهر گفت: نسبت به پروژه های خیری و فعالیت نیکوکاران مدرسه ساز توجه ویژه داریم و به همین دلیل با تلاش های انجام شده اعتبارات دولتی برای تکمیل پروژه های خیر ساز به بیش از ۴۱۱ میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به رقم مشابه در سال ۹۶ رشد  ۱۹۰ درصدی را نشان می دهد.

رئیس سازمان نوسازی مدارس با اشاره به اینکه همراهی با خیرین و جلب رضایت آنان یک اولویت سازمانی است، گفت: خوشبختانه با پی گیری های انجام شده برای نخستین بار ۱۰۰ درصد اعتبارات دولتی برای تکمیل پروژه های خیرساز در بودجه سال ۹۶ تحقق یافت که در جذب بیشتر خیرین برای ساخت فضاهای آموزشی مؤثر خواهد بود.