به گزارش افکارنیوز،

شهرداری تهران در شورای پنجم، سهمیه اصلاح طلبان یا کارگزاران است و طبیعتا شهردار هم از طیف آنها انتخاب خواهد شد. در این میان کسانی که در رزومه و سابقه خود، وزارت دیده می شود، با دست پرتری به میدان خواهند آمد. حجتی، بیطرف، آخوندی و دهقان گزینه های احتمالی برای بهشتی شدن هستند. البته پس از رای اعتماد مجدد مجلس به آخوندی و حجتی، احتمال استعفای آنان و حضور در شهرداری تهران کمتر شده است و بیطرف که تا یک قدمی وزارت آمده بود و دهقان که رابطه نزدیکی با رئیس جمهور دوره اصلاحات دارد، قوی ترین گزینه های احتمالی در میان وزرای حال و گذشته هستند.