به گزارش افکارنیوز،

قیمت عوارض طرح جدید ترافیک در سال 97 اعلام شد که از ابتدای اردیبهشت ماه اجرایی می شود.

 

قیمت عوارض ورود به طرح ترافیک جدید اعلام شد