به گزارش افکارنیوز،

جوان بلژیکی یک درخت را در طول ۱۰ سال به شکل هدفمند بصورت یک غول رشد داده است. درآمد او از عکس گردشگران به اندازه‌ی صدها باغ است!