به گزارش افکارنیوز،

براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ۳ گروه از خودرو‌ها برای دریافت معاینه فنی باید اقدام کنند.

پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، سه گروه از خودرو‌ها را ملزم به دریافت گواهی معاینه فنی برای سال ۹۷ کرد:

خودرو‌های تولید داخل سال ۱۳۹۲ و ما قبل آن

خودرو‌های وارداتی سال ۲۰۱۳ و ما قبل آن

خودرو‌های عمومی سال ۱۳۹۵ و ما قبل آن