به گزارش افکارنیوز،

هوای تهران با قرار گرفتن شاخص آنلاین ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد 83 در شرایط سالم قرار گرفته است. 

تهران از ابتدای هفته گذشته تا امروز، دو روز هوای پاک داشته است.