به گزارش افکارنیوز،

هلاکت سه نفر از اشرار مسلح توسط پلیس دلگان