به گزارش افکارنیوز،

دریاچه سد طالقان پس از برف دیروز