به گزارش پرشین وی ،خیلی سخت است تاثیر منفی را در برخورد اول بر کسی گذاشته ایم را از ذهنیت وی پاک کنیم.


ما در این مقاله به شما می گوییم به جای اینکه ذهنیت طرف مقابل را پاک کنید، از همان ابتدا تاثیر خوب و مثبت روی ذهنیت وی داشته باشید:


۱ - دست و سرتان را زیاد تکان ندهید!
لازم نیست برای حرف زدن و رساندن پیام خود به طرف مقابل زیادی سر و دست تان را تکان دهید؛ روی آنها کنترل داشته باشید و ورجه وورجه نکنید! این حرکات این مفهوم را به طرف مقابل می رساند که شما کسی نیستید که دارید نشان می دهید و چیزی را از او مخفی می کنید!با این حرکات طرف مقابل را از بودن با خود معذب می کنید.

وقتی وارد اتاق می شوید سرتان را بالا نگاه دارید و روی حرکات دست تان کنترل داشته باشید، آرامش داشته باشید. اعتماد به نفس خود را به طرف مقابل القا کنید.

۲ - خودتان را دست بالا بگیرید:
اعتماد به نفس داشته باشید. موقع صحبت کردن لازم نیست چشمان تان را به زمین بدوزید. این کار نشان دهنده این است که شما اعتماد به نفس لازم را ندارید. شانه هایتان را عقب داده و سرتان را بالا نگاه دارید، بگذارید با این حرکت اولیت تاثیر مثبت را روی فرد مقابل بگذارید.

۳ - ارتباط چشمی برقرار کنید:
اگر کسی با شما صحبت می کرد به چشمان او نگاه کنید. اگر نگاه تان را از او بر بگیرید این پیام را به او می دهید که برای او اهمیتی قائل نبوده و فاصله ای عمیق بین خودتان و فرد مثابل ایجاد می کنید. ارتباط چشمی یکی از موثرترین راه های ارتباطی و تاثیر گذاری است.


۴ - یک مکالمه مناسب را دنبال کنید:
تنها با ارتباط چشمی نمی توانید تاثیر خوب و مناسبی بر فرد مقابل بگذارید.باید با وی مکالمه ای درست و بجا داشته باشید و در این مکالمه مراقب نحوه حرف زدن و حتی تن صدایتان باشید. سعی کنید تنها کسی نباشید که حرف می زند ، به او نیز اجازه صحبت کردن بدهید و تعادل در مکالمه را برقرار کنید.