به گزارش افکارنیوز، وی در وبسایت خود، بیانیه‌ای به زبانهای فارسی و انگلیسی نوشته و از همه مردم دنیا دعوت کرده است در صورتی که مخالف ادامه تحریم فروش هواپیماهای غیرنظامی و تجهیزات آن در جهان هستند، این بیانیه را امضا نمایند.

کاپتان شهبازی در بیانیه خود آورده است:
در حمایت از تقاضای اینجانب، در جهت شکستن تحریم فروش هواپیماهای مسافربری غیرنظامی و قطعات آن، ضمن محکوم کردن تمام بیانیه‌ها و دستورات صادره از طرف مراجع و مقامات سیاسی در هر نقطه از جهان، دعوت می‌نمایم با امضا، تائید و حمایت از این درخواست، کلیه تحریم‌های موجود در فروش هواپیماهای مسافربری و قطعات آن را محکوم نمایید.

وی در ادامه آورده است:

چه بسیار هواپیماهای مسافربری که در اثر فرسودگی و کمبود قطعات ضروری، در پهنه آسمانها دچار نقص فنی شدند.
و چه بسیار انسان‌های بیگناه و به دور از سیاست که جان باختند،
و چه بسیار خانواده‌هایی که ناخواسته قربانی این بازی سیاست جهانی شوم شدند،
و چه بسیار ایرانیانی که هنوز هم داغدار این حوادثناگوارند،
به امید روزهای شیرینی که پایان روزهای تلخ باشد.

کاپیتان شهبازی در پایان تصریح کرده است: بدینوسیله صمیمانه و خاضعانه از تمام مردم دنیا خواستارم مرا در راستای لغو این تحریم ناجوانمردانه در مورد هواپیماهای مسافربری یاری دهند که خدای مهربان همواره حافظ و پشتیبان حق طلبان است.
مباد آنروز که چشم دنیا به روی انسانیت بسته بماند،
مباد آنروز که سیاست جان ستاند،
مباد آنروز که لشکر سواره بر مردم پیاده بتازد،
باشد که با شکستن این تحریم ناجوانمردانه بر لبان کودکان معصوم و منتظر، پدر و یا مادران نگران لبخندی بشکفد.

شما می توانید با مراجعه بهوبسایت کاپیتان شهبازی نظر خود را در خصوص تحریم فروش هواپیمای مسافربری به کشورمان اعلام کنید