به گزارش ايسنابه نقل از روزنامه ديليميل، اين كودك كه از ناحيهي صورت آسيب ديده است، در حال تماشاي تلويزيون بود كه اين حادثه برايش اتفاق افتاد.

به گفته‌ی پزشکان بیمارستان کودکان ایالت «کنتاکی»، بیشتر استخوان‌های صورت این کودک دچار شکستگی شده است.

به گزارش پزشکان این بیمارستان، موارد متعددی از این‌گونه حوادثگزارش شده که بی‌توجهی والدین و تنها گذاشتن فرزندان علت وقوع آن است.

مادر اين كودك كه هنگام وقوع حادثه در منزل نبود،گفت: به نظر ميآيد پسرم در حال بالا رفتن از ميز بوده كه باعث شده دستگاه تلويزيون رويش بيفتد.