به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از گلوبال پست، مرتفع ترین پل دنیا در شمال مکزیک راه اندازی شد.

ارتفاع این پل ۴۳۴ متر است که در شمال مکزیک احداثشده است.
نام این پل بالارته است که توسط فیلپ کالدرون رییس جمهور مکزیک افتتاح شد.
نام این پل بعنوان مرتفع ترین پل دنیا در کتاب رکورد گینس به ثبت رسیده است.