سید جواد شوشتری در گفتوگو با فارس در خصوص میدان انقلاب گفت: طراحی این میدان نهایی شده است.

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران ادامه داد: تا پایان سال جاری فاز اول ساخت میدان انقلاب که شامل کارهای زیربنایی است به اتمام می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه طرح میدان انقلاب به صورت مکعب است، گفت: طرح را به صورت مقطع به مقطع انجام می‌دهیم.

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران اضافه کرد: طرح و اجرایی این پروژه با حوزه هنری است.

نماد انقلاب با موضوع انقلاب است

همچنین چندی پیش حسین کلخورانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران در خصوص نماد جدید میدان انقلاب به خبرنگار فارس، گفت: در تلاش هستیم تا نماد جدید متناسب با موضوع انقلاب باشد.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: طراح جدید در میدان انقلاب خواهیم داشت.

نماد موقت بود

وی به گنبد وسط میدان انقلاب که قبلاً ساخته شده بود اشاره کرد و گفت: در همان زمان نیز اعلام کردیم که نماد کامل نیست و نماد موقت است.


به‌زودی طرح جدید میدان انقلاب تعیین تکلیف می‌شود

وی با تاکید بر این موضوع که طی چند ماه اخیر موضوع نماد میدان انقلاب به طور جد در دستور کار قرار گرفته است، گفت: طرح‌هایی ارائه شده و به زودی تعیین تکلیف می‌شود.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با تأکید بر این موضوع که کلاًطرح میدان انقلاب تغییر میکند، گفت: طرح نو گویای انقلاب است.