به گزارش فارس، هندو بیزینس لاین مینویسد: وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای گفت: از این هفته ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه، سوالات عمومی از سرتاسر جهان که از ۱۰ خوراک توئیتر رسمی وزارت امور خارجه (عربی، چینی، انگلیسی، فارسی، فرانسوی، هندی، پرتقالی، روسی، اسپانیایی، اردو) انتخاب شدهاند را برداشته و پشت تریبون هنگام کنفرانس مطبوعاتی روزانه به آنها پاسخ میدهد. این رویداد در بعد از ظهر روزهای جمعه ماه ژانویه رخ میدهد.

* شرکت در کنفرانس مطبوعاتی برای عموم مردم آزاد است

در این ماه شرکت در کنفرانس مطبوعاتی روزانه برای عموم آزاد است که به عنوان ماه سیاست‌مداری قرن ۲۱ وزارت امور خارجه آمریکا برگزار شده است.

* وزارت امور خارجه برای تسلط بر فن‌آوری‌های دیجیتالی دست به ابتکار زده است

در بیانیه گفته شده است که در این زمان وزارت امور خارجه و هیئت‌های اعزامی آن به آن طرف آب‌ها، برای به نمایش گذاشتن رهبری دیپلماتیک آمریکا در تحت کنترل گرفتن شبکه‌ها و فن‌آوری‌های دیجیتالی در جهت اهداف سیاست خارجی، به ابتکاراتی دست زده‌اند.

* مقامات «واشنگتن» می‌کوشند تا مستقیما با مردم جهان در ارتباط باشند

طبق بیانیه، در طی این ماه مقامات رسمی واشنگتن و هیئتهای اعزامی برونمرزی میزبان مشغولیتهایی در پایگاههای مختلف و در پهنههای گسترده خواهند بود تا مستقیما با عموم مردم، چه داخلی و چه خارجی، در مورد مسائل سیاستهای خارجی که برای ایشان اهمیت دارد، تعامل انجام دهند.