هیربد معصومی در گفتگو با مهر با بیان اینکه شهرداری تهران بنا دارد براساس طرح تفصیلی جدید پایتخت از گسترش افقی تهران جلوگیری کند و ارتفاع شهر را در جهت عمودی زیاد کند گفت: برخی مناطق تهران استعداد احداث بلند مرتبه سازی را دارند در حالی که هماکنون عمده برجهای مسکونی در منطقه یک قرار دارد و در سایر محلهها، حداکثر ارتفاع ساختمانها، هشت طبقه است.
وی با اشاره به اینکه برای تشویق بیشتر سازندگان برخلاف روال گذشته از ساخت و سازهای کوتاه مرتبه شهر عوارض بیشتری دریافت می شود گفت: شهرداری بنا ندارد که در تهران بلندمرتبه‌سازی کند اما براساس نقاط پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی، باید برج‌های بالای ۵۰ طبقه ساخته شود تا از این طریق بتوانیم بلند مرتبه‌سازی در تهران را به افق سال ۱۴۰۵ که میانگین ارتفاع پایتخت چهار طبقه تعیین شده برسانیم.

معاون شهردار با بیان اینکه شهر تهران شهر کوتاه قدی است گفت: متوسط تعداد طبقات در تهران دو یک دهم است که با اجرایی شدن طرح تفصیلی این عدد رشد چشمگیری خواهد داشت. بنا داریم در افق ۱۴۰۵ متوسط تعداد طبقات پایتخت را به چهار طبقه برسانیم.

معصومی‌ با اشاره به ساخت‌وسازهای بی‌برنامه در حریم شهر تهران گفت: قرار نیست با اجرای برنامه سبک‌سازی پایتخت از ساخت‌و‌ساز در ۲۲ منطقه تهران جلوگیری شود و در اطراف تهران ساخت‌و‌سازهای بی‌برنامه در دستور کار قرار بگیرد.

وی افزود: ساخت و ساز در اطراف تهران به مراتب خطرات بیشتری از ساخت و ساز در خود پایتخت دارد. زیرا به دلیل نبود مدیریت یکپارچه در شهرهای اطراف تهران تصمیمات مستقل گرفته میشود که عملا برای تهران خطر محسوب میشود؛ یعنی بیش از آنکه دوستان ما در هیات دولت نگران توسعه شهر هستند ما نگران توسعههایی هستیم که بدون مطالعه در اطراف پایتخت شکل میگیرد.