به گزارش مهر، در این فوران جدید اتنا خاکستر و خرده سنگهای آتشفشانی ابری به ارتفاع ۵ هزار متر را ایجاد کردند.

براساس گزارش لاستمپا، اولین فوران این آتشفشان در سال ۲۰۱۲ با شدت و انرژی بالایی همراه بود و چشمه هایی از گدازه ها از دهانه های مختلف داخل حفره قله و پهلوهای جنوب شرقی و شمالی این کوه خارج شد و ستونی از گاز و خاکستر به ارتفاع ۵ کیلومتر به سمت جنوب شرقی و شمالی شرقی منطقه به حرکت درآمد.

درپی شروع فعالیت جدید این آتشفشان، پروازهای فرودگاه بین المللی کاتانیا تا ساعت ۱۴ روز پنجشنبه محدود شد.

اتنا، فعالترین آتشفشان اروپا است که چندین مرتبه در سال فوران می کند. این آتشفشان از غرب ساحل شرقی سیسیل تا استان کاتانیا دیده می شود.

مساحت این کوه هزار و ۵۷۰ کیلومتر مربع، قطر آن در حدود ۴۵ کیلومتر، محیطش ۶۵ کیلومتر و ارتفاعش ۳ هزار و ۳۴۳ متر است.