به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری "لایف ساینس" آمریکا، پژوهشگران مرکز سلولهای بنیادین عصبی در موسسه تحقیقاتی " ریجنریتیو " در نیویورک سلولهای بنیادینی را در طبقه خاصی از سلول های چشم مشهور به سلول های رنگدانه کشف کردند.
سلولهای رنگدانه در لایه اپیتلیال در زیر شبکیه قرار دارند.
این سلولهای بنیادین کشف شده می تواند به انواع مختلفی از سلولهای چربی و مغزی و نظایر آن تبدیل شود و برای ترمیم بافت تخریب شده بدن مورد استفاده قرار گیرد.
پژوهشگران ابراز امیدواری کردند که بتوانند چگونگی استفاده از این سلولها در چشم را بیابند تا اینکه خودشان، خود را درمان کنند.
نتایج این تحقیقات می تواند به درمان بیماریهای چشم مثل دژنراسیون ماکولا منجر شود.
دژنراسیون ماکولا(AMD or ARMD) شایعترین عامل اصلی کوری دائمی در افراد پیر است.
در این بیماری ماکولا یا لکه زرد در شبکیه چشم تخریب می‌شود. ماکولا قسمت حساس به نور شبکیه و مسئول دید
مستقیم و واضح است که برای کارهای دقیق مثل خواندن و رانندگی لازم است.
دژنراسیون ماکولا می‌تواند سبب کاهش دید تدریجی یا ناگهانی شود. در دژنراسیون ماکولا دید مرکزی مختل شده و بیمار در مرکز دید خود لکه‌ای سیاه می‌بیند.
موجدار دیدن خطوط مستقیم، تاری دید یا دیدن لکه‌ های تیره در مرکز دید احتمال دارد که نشان دهنده علائم اولیه دژنراسیون ماکولا باشد.
خانم سالی تمپل مسئول تحقیقات یاد شده گفت: ما سلولهای بنیادینی را در طبقه سلولهای رنگدانه یافته و آزمایش ها را آغاز کردیم و دریافتیم که آنها می توانند بارها در آزمایشگاه تکثیر شوند.
وی افزود: اینها منبع ارزشمندی برای سلولهای سیستم عصبی مرکزی هستند و روشن کردیم که آنها همچنین می توانند به انواع مختلفی از سلولها تبدیل شوند.