به گزارش فارس از قم، اين مرجع تقليد در ديدار فرمانده نيروي انتظامي پس از ارائه گزارش توسط سردار احمدي مقدم اظهار داشت: بنده از شما تشکر ميکنم و اميدوارم عنايات خداوند در تحقق مقاصد خوب و مطالب ارزندهاي که بيان کرديد شامل حال شما باشد. وي اضافه کرد: يکي از شرايط امر به معروف و نهي از منکر اين است که آنهايي که امر به معروف و نهي از منکر ميکنند، خودشان معروف و منکر را بشناسند، يعني بصيرت نسبت به آن داشته باشند، اين مسئله براي همه بويژه نيروي انتظامي که در مسئله امر به معروف و نهي از منکر نقش حساس و ظاهري دارد لازم است.اين مرجع تقليد تاکيد کرد: گزارش و آمارهايي که راجع به کاهش جرايم و جنايات و کارهايي که انجام شده داديد، اسباب اميدواري است و بنده اميدوارم که توفيقات شما در اين مسير بيشتر شود.وي اظهار داشت: جامعه ما چون جامعهاي اسلامي است بايد اين کارها در آن باشد و بايد هر چه بيشتر توسعه پيدا کند، بايد در اين مسير در درجه اول با زبان نرم و روي گشاده با مردم برخورد کرد، چرا که خيلي از اشخاص هستند که گاهي ميخواهند امر به معروف و نهي از منکر کنند ولي نميتوانند اين کار را انجام دهند، با اينکه دلشان خيلي ميخواهد ولي خيلي اشخاص هستند که ميتوانند و با يک کلام، طرف را فوري متوجه ميکنند.صافي گلپايگاني اضافه کرد: مسئلهاي که در ارتباط با کار شما مهم است اينکه نهادهاي ديگر هم بايد با نيروي انتظامي هماهنگ باشند، اين نميشود که آنها يک طوري سير کنند که بر خلاف باشد و هنگامي که نيروي انتظامي ميخواهد انجام وظيفه کند آنها بگويند اين کار را نکنيد و جلوي آن را بگيرند.وي اظهار داشت: بايد همه نهادهاي فرهنگي، رسانهها، روزنامهها و همه آنهايي که مينويسند طوري رفتار کنند که وقتي نوبت کار به نيروي انتظامي ميرسد اين فسادها کم باشد که زحمت زيادي براي شما نباشد؛ ولي وقتي آنها مواظبت نکنند، وظيفه و زحمت شما خيلي سخت ميشود.