ابراهيم سحرخيز در گفتوگو با ايسنا، گفت: اجراي نظام۳-۳-۶ مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش از سوي رييس جمهور ابلاغ شده و از سال تحصيلي آينده اين نظام استقرار مييابد.

وی افزود: با اجرای ساختار جدید نظام آموزشی کشور به چهار دوره سه ساله تقسیم می شود و ششم ابتدایی برای نخستین بار وارد دوره ابتدایی شده و کتاب‌های دو پایه نیز تغییر می‌کند.

سحرخیز تصریح کرد: یکی از برنامه‌های آموزش و پرورش در زمان اجرای نظام جدید استفاده از یک معلم ثابت برای هر سه سال است؛ به این نحو که آموزش در سه سال اول ابتدایی با یک معلم و سه سال دوم ابتدایی نیز توسط یک معلم انجام شود چراکه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی به لحاظ شرایط سنی و وابستگی‌های عاطفی به معلمان خود اگر با تغییر معلم در هر پایه مواجه نشوند تاثیر خوبی در فرآیند یادگیری آنها خواهد داشت.

به گفته معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش، پس از استقرار ساختار۳-۳ - ۶ و همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم به سمتی حرکت خواهیم کرد که بخشی از مدارس ابتدایی سه سال اول و بخش دیگر نیز سه سال دو ابتدایی را تحت پوشش قرار دهند.

وی با تاکید بر اهمیت دوره ابتدایی در نظام جدید یادآورشد: دوران ابتدایی نقشی اساسی و کلیدی در شکل گیری شخصیت و روابط اجتماعی دانش‌آموزان دارد لذا اولویت و حساسیت و رویکرد آموزش و پرورش با دوره ابتدایی است از این رو تغییر کتب و محتوای آموزشی همسو با برنامه درس ملی و در راستای افزایش کیفیت آموزش در این دوره تدوین شده است.

سحرخیز ورود محتوای جدید «کار و فناوری» و «مهارت‌های زندگی» به دروس ابتدایی را گامی موثر در تفکر و پژوهش محور کردن دانش‌آموزان برشمرد و خاطرنشان کرد: در اجرای نظام جدید آموزشی تلاش شده تا حوزه‌های زیستی، اجتماعی، اخلاقی، پژوهشی، دانش، فناوری و دینی و مهارتی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وي همچنين از حذف دوره پيشدانشگاهي از سال ۹۶ خبرداد و گفت: نظام جديد به صورت تدريجي اجرا مي شود لذا پس از استقرار ششم ابتدايي و دورههاي جديد اين نظام، دوره پيشدانشگاهي براي همشه حذف و ديپلم آموزشوپرورش و دورههاي تحصيلي تعليم و تربيت ۱۲ ساله خواهد شد.