به گزارش فارس، سرهنگ محمدرضا مقیمی در حاشیه همایش روسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استانهای سراسر کشور گفت: برای مبارزه با اجرائم اقتصادی نیازمند انجام یک سری اقدامات ریشهای هستیم. لذا برخورد با این جرائم باید تخصصی باشد و آموزشهای لازم در این زمینه صورت گیرد.

وی با بیان اینکه فرستادن برخی از ماموران پلیس به دیگر کشورها برای آشنایی با جرائم اقتصادی صورت گرفته در سطح دنیا در دستور کار پلیس قرار دارد گفت: جرائم اقتصادی مختص تهران نیستند بلکه این موضوع باید در تمامی نقاط کشور مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

مقیمی اظهار داشت: کار مبارزه با فساد اقتصادی در پلیس از سال ۸۰ با پیام ۸ ماده‌ای رهبر انقلاب شروع شد اما برای توفیق در این امر نیازمند انجام یک سری اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت هستیم.

معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی گفت: کار بر روی پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیاردی از دو سال پیش آغاز شد اما روند بررسی این پرونده به شکل خاص نبود بلکه اجزای مختلف به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: تشکیل پلیس اقتصادی یکی از آرمانهای ناجاست که اگر این پلیس شکل بگیرد میتواند به صورت متمرکز به مبارزه با جرائم بپردازد.