به گزارش فارس، ثبتنام دوره دوم آزمون سراسری ۹۱ از ۳۰ بهمنماه آغاز میشود.

در این آزمون تمام افرادی که به دلایل مختلف موفق به ثبتنام در دوره اول نشدند میتوانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش ثبتنام کنند.