به گزارش ايسنا،روزنامه ديليميل نوشت: اين زن در حالي كه همسرش سرگرم كار با اينترنت بود دختر يك سالهاش را زير آب گرفت و او را خفه كرد.

مادر این دختر در بازجویی با پلیس گفت: هدفم تنها تربیت‌کردن دخترم بود چرا که او نمی‌خوابید و گریه می‌کرد و اعصابم را به هم ریخته بود.

پزشک اورژانس به پلیس گفت: زمانی که ما به منزل این خانواده رسیدیم، کودک را بی‌حال پیدا کردیم و این زن ادعا کرد که دخترش به طور اتفاقی داخل ظرف آب افتاده است.

پلیس در بررسی‌های اولیه این زن را به دلیل غفلت از فرزندش دستگیر کرد اما با شنیدن صحبت‌های ضد و نقیضش به متهم بودن او پی برد و او را به اتهام قتل روانه بازداشتگاه کرد.

به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه ديلي ميل، اين زن در بازجويي با پليس گفت: همسرم از من خواست تا دخترم را خفه كنم.