به گزارش خبرانلاین،حسين فلاح جوشقاني افزود: با توجه به اينكه نرخ مكالمات رومينگ بينالمللي تلفنهمراه براساس قراردادهاي منعقد شده بين اپراتورهاي تلفن همراه متفاوت است، به مشتركين تلفنهمراه كه علاقهمند به استفاده از خدمات رومينگ بينالملل هستند توصيه ميشود، با مراجعه به سايت اپراتوري كه از آن خدمات دريافت ميكنند اطلاعات لازم درخصوص نرخ مكالمات رومينگ بينالملل در كشور مقصد را دريافت كرده و با داشتن اطلاعات كامل در اين زمينه نسبت به استفاده از خدمات رومينگ بينالمللي اقدام كنند.