به گزارش فارس از بندرعباس، شهره معظمی گودرزی ظهر امروز طی جلسهای با حضور مسئولان این سازمان اظهار داشت: ۱۷ دی در تاریخ ایران عنوان سیاه کشف حجاب رضاخانی را با خود حمل میکند چرا که ۷۶ سال پیش از این یعنی در سال ۱۳۱۴ رضاخان برای سرپوش گذاشتن بر روی نقاط ضعف و عدم پیشرفت زن ایرانی به کشف حجاب متوسل شد.
وی افزود: طیف عظیم جامعه ایران که زنان پایبند به ارزش‌های اسلامی بودند و حجاب و عفاف برای آنها ریشه‌دار بود پس از ماجرای کشف حجاب سال‌ها در کنج خانه باقی ماندند از ترس اینکه مبادا با حضور در خیابان‌ها توسط مأموران رضاخانی حجابشان مورد تعرض قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس با بیان اینکه اسلام می‌خواهد که رشد فکری، علمی، اجتماعی، سیاسی و بالاتر از همه فضیلتی و معنوی زنان، به حد اعلی برسد اظهار داشت: همه تعالیم اسلام از جمله مسئله حجاب بر این اساس است که حجاب به معنای منزوی کردن زن نیست و اگر کسی چنین برداشتی از حجاب داشته باشد، برداشتش کاملا غلط و انحرافی است.
گودرزی ادامه داد: حجاب به معنای جلوگیری از اختلاط و آمیزش بی‌قید و شرط زن و مرد در جامعه است و این اختلاط، به ضرر جامعه و به ضرر زن و مرد و به ویژه به ضرر زن است.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس حجاب و عفاف را به عنوان دو ارزش در جامعه بشری و به ویژه جوامع اسلامی دانست و عنوان کرد: همواره این دو واژه در کنار هم به کار برده میشوند و در نگاه اول به نظر میآید هر دو به یک معنا باشند اما با جستجو در متون دینی و فرهنگنامهها به نکته قابل توجهی میرسیم و آن تفاوت این دو واژه است.