به گزارش جهان نیوز،ايشان در بخشي از سخنان خود اظهار داشت: غيرت از سه عنصر تشکيل ميشود؛ اينکه انسان هويت و محدوده خود را بشناسد، کسي را وارد حريم خود نکند و وارد حريم ديگري هم نشود. در روايتي از اميرمؤمنان عليه السلام آمده است ما زني غيور قط؛ هرگز انسان با غيرت زنا نميکند؛ چه زناي بصر يا زناي سمع يا زناي رِجلين. کسي که به ناموس ديگري نگاه ميکند، در همين محدوده بيغيرت است.

اين استاد عالي حوزه علميه قم ادامه داد: اگر بگويند فلان فقيه در اين محفل درس ميدهد، به اين معني است که فقه ميگويد. بنابر اين در آيه ۶ که ميفرمايد قل أنزله الذي يعلم السرّ في السماوات والارض؛ بگو کسي اين قرآن را نازل کرده که سرّ آسمانها و زمين را ميداند، به اين معني است که خداوند اسرار آسمانها و زمين را در قرآن بيان ميکند زيرا تعليق بر وصف، مُشعر است.