آتش نشانان به محض رسیدن به محل حادثه با استفاده از برانکارد، این دختر ۲۱ ساله را که به نظر میرسید بیش از ۲۰۰ کیلو گرم وزن داشته باشد از طبقه سوم به پایین ساختمان وسپس به داخل آمبولانس اورژانس منتقل کردند.

بنا به اظهار عوامل اورژانس، این دختر بر اثر استنشاق گاز منواکسید کربن در محل سکونت خود در طبقه سوم این ساختمان مسکونی دچار مسمومیت شد که جهت درمان به بیمارستان انتقال یافت.

به گزارش ایران آتشنشانان که علت انتشار گاز منواکسید کربن در این واحد مسکونی را نقص در سیستم دودکش بخاری و آبگرمکن ذکر کردند.