محمدباقر قالیباف، عضو مجمع تشخیص مصلحت بعداظهر جمعه با حضور در نمایشگاه کتاب ضمن بازدید از غرفه ها با برخی از ناشران و مردم حاضر در نمایشگاه به گفتگو پردخت.

کد خبر: 742010