به گزارش افکارنیوز،

نفر اول مسابقات دریفت قهرمانی کشور ، شهاب پیشانیدار از خوزستان