به گزارش افکارنیوز،

معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران گفت: محدودیت منابع مالی، بدهی‌های سنگین و مطالبات شهروندان تهرانی از جمله مهم‌ترین چالش‌های پیشرو افشانی است.

حجت‌ میرزایی‌ معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران در شصت و سومین جلسه شورای شهر تهران که امروز(یکشنبه) برگزار شد، با بیان اینکه کار شهرداری و انتخاب شهردار متوقف شدنی نیست تا هیچ خللی‌ در کار شهر ایجاد نشود، اظهار کرد: شهردار جدید تجربه خوبی در امور شهری دارد و بر همه مسائل شهرداری‌های کلانشهرها‌ آشنایی دارد.

معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران با اشاره به چالش‌هایی که پیشرو افشانی خواهد بود، افزود: مهمترین‌ این چالش‌ها محدودیت‌ منابع مالی، بدهی‌های سنگین و مطالبات‌ شهروندان تهرانی است‌.

وی با اشاره به رأی بالایی که شهردار جدید گرفت، بیان کرد: شهردار تهران به تنهایی نمی‌تواند در برابر مشکلات پیروز شود و این موضوع نیازمند مشارکت‌ همگانی است.

وی با اشاره به اینکه افشانی در 30 سال گذشته در پست‌های معاونت‌ وزیر و استانداری فعالیت کرده است، گفت: به نظرم اعتماد نظام و نهادهای مختلف به او در گذشته به اثبات رسیده و اگر این چنین نبود، امروز او را در این پست نمی‌دیدیم‌.

میرزایی در ادامه به خروج آمریکا از برجام‌ و مسائل مربوط به فاینانس‌ در طی این حادثه اشاره کرد و گفت: من نمی‌گویم خروج آمریکا از برجام‌ هیچ اثری بر زندگی ما و فعالیت‌های شهرداری ندارد، بلکه در برخی مجاری اثرگذار‌ است.

میرزایی‌ با تأکید بر اینکه بخش مهمی از پروژه‌های شهرداری که به عنوان پروژه‌های اثرگذار معرفی شده بودند از تنوع سرمایه‌گذار برخوردار است، افزود: در این پروژه‌ها داوطلبانی‌ از آسیای شرقی، جنوب آسیا و برخی دیگر نقاط دنیا وجود دارند.

وی تصریح کرد: آنچه که تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح شد، این بود که در برابر فشارهای خارجی تاب‌آوری داشته باشیم‌.

میرزایی با بیان اینکه برنامه اصلاح مدیریت شهری در دوره نجفی آغاز شد، خاطرنشان کرد: این موضوع باید به طور جدی در آینده هم ادامه یابد.

وی با بیان اینکه شهرداری بر اساس مصوبه شورا در حال تدوین برنامه است، تصریح کرد: اکنون 5 برنامه پیشنهادی‌ به برنامه‌های ما اضافه شده است و آن‌ها را به عنوان‌ رویکرد‌های جدید به کمیسیو‌ن‌های تدوین برنامه داده‌ایم و برنامه‌ها به موقع تدوین می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران با بیان اینکه برنامه پیشنهادی افشانی در کنار سایر برنامه‌ها انجام می‌شود، گفت: شهردار جدید به عنوان رئیس ستاد برنامه سوم باید به برنامه‌ها نظارت کند و اگر خواستار تغییر بود آن را به شورا می‌دهیم.