به گزارش افکارنیوز،

حجت الله میرزایی‌ معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران در حاشیه دهمین جشنواره بین‌المللی برترین‌های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و چهارمین کنفرانس مدیریت‌ شهری‌ اقتصاد نوین شهری و درآمدهای‌ پایدار که صبح امروز در برج میلاد برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران گفت:  یکی از موضوعات مهم امروز، کلانشهر‌ها هستند.  نظام مالیه‌ به پاشنه‌ آشیل‌ کلانشهر‌ها تبدیل شده است. این امر هم درباره بودجه سالانه شهرها و هم بدهی‌های آنها مصداق دارد.

وی تصریح کرد: منابع مورد نیاز برای اتمام پروژه‌های شهر به رقم‌های بالایی رسیده است و این رقم در حال حاضر برای 8 کلانشهر‌ کشور 150 هزار میلیارد تومان است که 50 درصد بودجه عمومی دولت را شامل می‌شود. فقط برای تهران تا 5 سال آینده مدیران شهری نیاز به 200 هزار میلیارد تومان منابع برای انجام تعهدات دارند‌ و اگر این محاسبه را برای اداره امور جاری شهر و انجام تعهدات ناتمام و بازپرداخت بدهی‌ها برای 8 کلانشهر‌ کشور محاسبه کنیم، برآورد می‌شود که در افق 5 سال آینده این رقم به 400 هزار میلیارد تومان برسد.

میرزایی با تأکید بر اینکه این رقم بسیار بالا است، اظهار کرد: اقتصاد امروز شهرها و همینطور‌ سازوکارهای تأمین مالی که امروز در شهرها جاری است، به هیچ وجه ظرفیت تأمین این منابع را ندارد، زیرا آن نظام تأمین مالی سنتی و عقب مانده است. سایر زیرسیستم‌ها مانند بودجه‌ریزی مدیریت هزینه‌ها به صورت سنتی باقی مانده و به یکی از مسائل مهم کلانشهرها‌ تبدیل شده است.

وی افزود:  به نظر من  بازسازی نظام مالیه‌ شهرداری‌ها و اصلاح زیرسیستم‌های اداری شهرها باید در دستور کار اصلی آینده شهرداران کلانشهرها‌ باشد.

وی با تأکید بر ضرورت توانمندسازی‌ سرمایه‌ای و بکارگیری گسترده فناوری‌های جدید در بازسازی مالیه‌ گفت: یکی دیگر از دستور کارها، نوسازی اقتصاد شهری است که اقتصاد شهری کمک کند تا از این اقتصاد سنتی به یک اقتصاد رقابت‌پذیر و مبتنی بر فناوری‌های نوین تبدیل شود.

وی با تأکید بر اینکه تنها اقتصاد شهر نیست که توسعه نیافته، اظهار کرد: دانش اقتصادی ما هم متناسب با وضعیت‌ موجود نیست‌ تاکلا‌نشهرها  بتوانند با سایر کلانشهر‌های جهانی ارتباط مؤثری داشته باشند و در حل مسئله بتوانند با هم دانش و تجربه خود را تسهیل‌ کنند.

معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه در حال حاضر ظرفیت منابع انسانی خوبی در شهرداری تهران است، اظهار کرد: متناسب با این نیاز، تدارک دیده نشده است و برای آن نیازمند آموزش‌های مستمر‌ و توانمندسازی‌های جدی در یک دوره یکساله‌ هستیم تا بتوانیم به وضعیت مناسبی برسیم‌.

میرزایی‌ با بیان اینکه شهرداری باید بتواند هنرمندانه‌ بخش بزرگی از این دانش را از خارج شهرداری تأمین کند، اظهار کرد: مدیران شهری باید بتوانند از دانش خارج از شهرداری و حتی خارج از مرزها استفاده کنند که به این موضوع اصطلا‌حاً نظام مدیریت دانش گفته می‌شود. در این زمینه می توان از دانش و اندیشه اندیشمندانی که در حوزه اقتصاد شهری فعالیت کرده‌اند استفاده کرد.