به گزارش افکارنیوز،

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تفکیک زباله از مبدأ در تهران به درستی انجام نمی‌شود، گفت: در تهران ۳ درصد از کل زباله‌ها تفکیک می‌شود و الباقی زباله‌ها به صورت مخلوط هستند.

زهرا صدراعظم نوری  با اشاره به موضوع پسماند در تهران، گفت: جلساتی در این خصوص برگزار شده است و قرار است به صورت پایلوت تفکیک زباله از مبدأ در مناطق شمالی اجرا شود همچنین بحث احداث زباله‌سوز نیز در مناطق شمالی مطرح شده تا دیگر زباله‌ها از شمال به جنوب نیایند و بتوانیم بدین ترتیب زباله‌ها را مدیریت کنیم.

وی با بیان اینکه تفکیک زباله از مبدأ در تهران به درستی انجام نمی‌شود، گفت: در تهران ۳ درصد از کل زباله‌ها تفکیک می‌شود و الباقی زباله‌ها به صورت مخلوط هستند و باید در این زمینه اقدامات کلیدی صورت گیرد.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر به بحث جمع‌آوری زباله در تهران اشاره کرد و گفت: شهروندان تهرانی در ۲۴ ساعت هر زمان که دلشان می‌خواهد زباله‌هایشان را بیرون می‌گذارند و این غلط است باید رفتار تغییر کند. نباید هر زمان زباله در تهران جمع شود، در دنیا و در شهر‌های پیشرفته زباله‌ها در هفته سه بار جمع می‌شود این در حالی است که در تهران در برخی از مناطق روزی ۳ بار زباله جمع‌آوری می‌شود و باید در این زمینه فرهنگ‌سازی صورت گیرد تا مردم زباله کمتری تولید کنند.

صدراعظم نوری در خصوص جمع‌آوری زباله‌های بیمارستانی گفت: زباله‌های بیمارستانی را در سلول بهداشتی دفن می‌کنند و زباله‌های‌تر و خشک را بخشی جداسازی شده، بخشی بازیافت و کمپوست می‌شود، ولی نیاز است تا در این پروسه بازنگری صورت گیرد.