به گزارش افکارنیوز،

ابراهیم امینی درباره عملکرد شورای پنجم گفت:‌در مدت 6 و 7 ماه نمی‌توان به درستی عملکرد شهرداری و شورای شهر را مورد ارزیابی قرار داد و خیلی از اقداماتی که صورت می‌گیرد نتایج آن زودبازده نیست.

وی ادامه داد: اعضای شورای شهر تهران دست به دست هم داده‌اند که برنامه پایدار همراه با شفافیت برای شهر تهران داشته باشد و بنده عملکرد آن را خوب ارزیابی می‌کنم.

وی در خصوص ویژگی های شهردار تهران گفت: شهردار تهران نباید خود را در اتاق کار محبوس کند و باید پروژه‌های مختلف را ببیند و قدرت ارزیابی داشته باشد.

نائب رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه کار سیاسی در شورا انجام نمی دهیم گفت: باید در شورا کار اجتماعی کرد و به امور شهر رسیدگی کرد.